Frågor och Svar (?&!)

Projektering och Försäljning av Solcellsanläggningar

Fråga: Kan jag sälja elen som inte används direkt i huset?
Svar: Ja! Ebolagen köper den överskottsel som du producerar under sommarmånaderna.
Under vinterhalvåret när din produktion inte räcker till köper du ”tillbaka” den el som du behöver.
Att sälja och köpa sköts helt automatiskt och priset brukar bli ungefär det samma. (Med 60öre i skattereduktion)

Fråga: Är det skatt på produktionen?
Svar: Du betalar ingen skatt om du har en villa.
Är effekten mer än 255kW (mycket stor anläggning) så måste man betala en låg skatt.

Fråga: Är det lämpligt att ha ett batteri som lagrar el?
Svar: I dagsläget bidrar staten med en skattesubvention med 60 öre för varje kWh som du säljer.
Så länge detta gäller är det inte så stor idé att ha batterier. Hur det blir framöver får vi se…
En anläggning från oss kan enkelt kompletteras i framtiden om det skulle vara förmånligt.