Hur gör vi?

Projektering och Försäljning av Solcellsanläggningar

Inför ett besök från oss!

Vi gör en första beräkning om vad som är möjligt att producera på ditt tak.
Vi använder kartor och ”flygbilder” som finns på nätet för en preliminär beräkning

Vad behöver du förbereda?

  • En kopia på senaste elräkningen från sitt nätbolag och energibolag. Kan vara samma.
  • En takritning (om det finns någon)

Vad gör vi när vi ses?

  • Vi går igenom fördelarna med att bli delvis självförsörjande på el.
  • Hur ser ditt tak ut?
  • Lönsamhet
  • Köpa och sälja el?
  • Elcertifikat, Nätnytta, Ursprungsgaranti, vad är det?
  • Dina frågor
  • Sammanställer underlaget för en offert från Elektroline AB